Elk bedrijf wordt een Tech bedrijf

Elk bedrijf wordt een TECH bedrijf? Ja, als je nu niet in een transitie zit dan mis je de boot. De Corona crisis forceert ook deze transitie meer dan ooit.

Wij hebben als groei-IT steeds meer te maken met bedrijven die aan het veranderen zijn. Bijvoorbeeld van producerend bedrijf naar IT bedrijf. Van zorgbedrijf naar Tech bedrijf. Denk bij een zorgbedrijf aan een digitale poli. Waarbij de patiënten online worden behandeld. Dit bestaat al een tijdje maar gaat nu pas echt hard groeien. De behandeling is gewoon online via beeldbellen. De zorg wordt naar de mensen thuisgebracht, en hierdoor krijgen wij minder bedden in klinieken /ziekenhuizen.

De focus van bedrijven veranderd.  Software en met name data drijft tegenwoordig de omzet en de bedrijfsvoering. Oude systemen en filosofieën moet je gaan omturnen naar een nieuwe digitale setting want alleen dan kan je overleven en groeien. Technologie is één van de belangrijkste drijfveren binnen een organisatie en helpt jou als ondernemer om succesvol te zijn in jouw business. Er vindt dus een verschuiving plaats. En als je technologie omarmt dan moet je ook de snelheid waar het mee gepaard gaat omarmen. Jouw organisatie moet zo ingericht zijn dat het steeds in staat is om nieuwe technologieën en ontwikkelingen te omarmen. Dat betekent dat jouw infrastructuur in orde moet zijn, en flexibel moet zijn. Maar dat betekent ook dat je de juiste mensen indienst moet hebben, zodat zij de transitie kunnen begeleiden.

De snelheid gaat dus niet alleen over technologie maar juist ook over mensen. Jouw mensen moeten in staat zijn om steeds mee te kunnen komen in de verandering. En niet alleen reactief ” omdat het moet” maar juist proactief inspringen op die veranderingen. Besef je dat de transitie naar een TECH bedrijf eng is voor jouw mensen. Zij weten immers ook dat een robot productiever is en zich niet ziek meld. Maar de robot kan alleen optimaal functioneren en resultaat boeken als de juiste mensen betrokken zijn. Er gaat dus veel veranderen in de huidige rollen, en daar moeten jouw medewerkers klaar voor zijn. Opleiding en coaching zijn daarom een must. En een samenwerking tussen ICT & HR is belangrijker dan ooit.

Als we teruggaan naar de technologie en de transformatie naar een Tech bedrijf dan zien we dat het alleen bedrijven lukt die agile zijn ingericht. Bedrijven die de snelheid aankunnen, en de mensen met de juiste kennis en mindset indienst hebben. Er is namelijk geen tijd voor maatwerk. Zo snel gaat het, zij moeten dus open en bereid zijn om standaardoplossingen te omarmen en niet steeds alles zo te maken dat het 1 op 1 aansluit. Geen tijd voor geneuzel, maar een mindset van gaan met die banaan.

Onze boodschap is dat het nu cruciaal wordt om de juiste IT talenten te vinden en te binden.

En waarom worden we dan allemaal IT’ers?

Dat heeft met name te maken met het feit dat onze digitale vaardigheden on point moeten zijn. Je ziet dat IT steeds laagdrempeliger wordt. Nu we met Corona te maken hebben zien wij ook het gebruik van teams toenemen. Wij gebruiken dit al jaren maar de juf en meesters die normaal voor de klas staan worden hier ineens mee geconfronteerd, en hebben heel veel vragen over zaken die best simpel zijn. Dit heeft te maken met het gebrek aan kennis. Je kwam er tot nu toe mee weg maar dit wordt steeds moeilijker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een tool als power bi (selfservice tool uit het Microsoft office 365 platform) dan zie je dat het ook gestimuleerd wordt om zelf als business dashboards te maken. Je hebt daar de IT afdeling niet voor nodig. Uiteraard zie je in de praktijk dat het misgaat als de business er zelf mee aan de slag gaat en dat IT toch moet bij sturen. Maar dat is de situatie nu. In de toekomst zou je echt zelf aan de slag moeten kunnen, en wellicht bestaat de IT afdeling niet eens meer en is elke afdeling daar zelf verantwoordelijk voor.

Onze boodschap is dat het nu cruciaal wordt om de juiste IT talenten te vinden en te binden. Je kan niet levenslang afhankelijk blijven van externe ICT leveranciers. Jij hebt IT’ers nodig met de juiste kennis en vaardigheden. Het wordt belangrijk om ook de kennis in huis te hebben en te houden en geen grote afhankelijkheid te hebben van externe ICT partijen. Externe ICT partijen heb je vooral nodig als je nieuwe toepassingen wil overwegen, zij kunnen je helpen bij de pilot en proof of concept. Mocht je besluiten om de techniek te omarmen na deze pilot dan zal je ook de kennis moeten op doen. Samenwerken met je externe leveranciers wordt dus nog belangrijker maar je hebt ook eigen mensen nodig.