Digitale transitie? Heb je oog voor de mens en het gedrag?!

Digitale transitie? Heb je oog voor de mens en het gedrag?!

Verandering is de enige contante. Verandering maken we vaak moeilijker dan het is. Maar eigenlijk begint verandering met in gesprek gaan met elkaar en zorgen voor een goede dialoog.

Digitale transitie? Heb je oog voor de mens en het gedrag?!

De digitale transitie wordt overgelaten aan IT’ers. Logisch zou je denken want het betreft techniek, toch? Het antwoord is nee. De digitale transitie heeft techniek niet als doel, maar als middel. Dit middel is nodig om effectiever en efficiënter te werken. Het middel is een antwoord op de behoeften vanuit de business. De aansluiting vanuit IT op de bedrijfsprocessen zijn cruciaal. Het grote risico wat betreft digitale transitie  is dat IT leidend wordt in het proces. Je hebt immers de techneuten verantwoordelijk gemaakt voor de transitie. Omdat de IT’er vanuit de techniek kijkt, komt de eindgebruiker onvoldoende centraal te staan. De meeste IT afdelingen zijn nog niet in staat om klantgericht te denken noch klantgericht te handelen. Er wordt nog te vaak beredeneerd vanuit de techniek.

We doen wat we altijd deden
Binnen de IT afdeling zijn de medewerkers transitie moe. Door het uitblijven van mandaat  aan medewerkers op de IT afdeling blijft men doen wat zij altijd gedaan hebben. Gedragsverandering moet komen vanuit de top. Het management moet hier het voortouw innemen. Als het management geen verandering laat zien dan zullen de medewerkers ook geen nieuw gedrag omarmen. Ze zeggen niet voor niets ” only management can change the system”. De kunst is om de transitie die op papier beschreven staat heel concreet te vertalen naar het hoe en wat. Wat betekent de transitie voor afdeling Y en team X? Wat wordt de rol van de teamleiders en wat verwachten wij van de IT professional?

Laat jouw IT professionals een dagje meelopen met de business.

Betrek de business

Digitale transitie is geen IT feestje. Digitale transitie is een noodzaak voor de hele organisatie. Je wil flexibel zijn en een omgeving hebben die toekomstbestendig is. Immers is het gevolg van een goede basis en IT infrastructuur, innovatie.  Deze ondersteunende afdeling heeft als doel om bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie. Het is belangrijk dat er een team komt die verantwoordelijk wordt voor de verandering en alle communicatie die daarbij hoort. Het is een must om daar zoveel mogelijk mensen van de business bij te betrekken. Vraag ze om te participeren in overleggen en betrek ze bij brainstormsessies. Het gaat jouw IT afdeling helpen om klantgericht te denken en te handelen. Jouw IT afdeling moet 2 vragen steeds opnieuw herhalen:

  • Voor wie doen wij dit?
  • Welke probleem lossen wij hiermee op?

Laat jouw IT professionals een dagje meelopen met de business. Het maakt niet uit of je een  groothandel bent, een bank of ziekenhuis. Door je IT professionals een dagje met de ”core business” van jouw bedrijf te laten meelopen krijgen zij een beter beeld van de klant en het proces.

Gedrag

Uiteindelijk draait elke verandering om gedrag. Je zal afscheid moeten nemen van je oude patronen en gedrag. Daarnaast moet je nieuwe gedrag gaan omarmen. Het is daarom erg belangrijk dat je in de transitie ook stil staat bij de kernwaarden en cultuur van de organisatie. Ga samen met jouw IT afdeling kijken naar het gewenste gedrag en cultuur. Kijk naar waar je nu staat en waar je heen wil. Probeer in het HR cyclus ook de verandering als basis te nemen. Zo kan je het nieuwe gedrag of de nieuwe kernwaarden koppelen aan doelstellingen of trainingen en opleidingen. Ook is het handig om de kernwaarden niet binnen het IT management team te formuleren maar juist samen met de medewerkers.

Veranderen doe je niet procesmatig.  Veranderen doe je stap voor stap. In onze programma’s focussen ons wij op re-onboarding. We onboarden de medewerkers van de IT afdeling opnieuw en nemen ze mee in de nieuwe IT organisatie. Daarnaast organiseren wij van groei-IT cultuurworkshops en trainen wij teams middels de DISC, een gedrag en communicatiemethodiek. Hoe loopt jouw verandering?

Over groei-IT

Wij zijn groei-IT!

Wij helpen organisaties met het vinden en binden van IT talent.

Samen met u en het management bouwen wij mee aan het creëren van een organisatie waar de beste talenten werken, die vervolgens voor u bezig zijn om het beste resultaat te behalen.

Wij helpen u met de 2 lastige vragen waar uw organisatie mee te maken heeft, namelijk;

  1. Hoe vind ik talentvolle medewerkers?
  2. Hoe kan ik deze talentvolle medewerkers binden?

Zonder antwoord op deze vragen is het realiseren van bedrijfsgroei onmogelijk en is het een kwestie van tijd voordat de concurrent u inhaalt en de talenten die er zijn overstappen! En dat wil u niet. Toch?

Error: Contact form not found.