Employer Brand Strategie

Werven van nieuwe medewerkers en aantrekkelijk zijn voor nieuw talent is voor steeds meer werkgevers een grotere uitdaging dan het vinden van nieuwe klanten. Alle reden dus om je werkgeversmerk prominent op de agenda te zetten. Hiermee leg je immers het fundament voor duurzaam succes op de arbeidsmarkt.

Wat zijn eigenlijk de voordelen van een sterk werkgeversmerk?
Externe voordelen van Employer Branding

  • Verkorte wervingstijd
  • Latent en actief werkzoekenden worden bereikt
  • Sollicitanten zullen van hogere kwaliteit zijn

Interne voordelen van Employer Branding

  • De betrokkenheid van werknemers wordt verhoogd
  • De motivatie van werknemers wordt verhoogd
  • De wervingskosten worden gereduceerd op lange termijn

If you hire people just because they can  do a job, they will work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they will work for you with blood, sweat, and tears

1.      Workshop MT  

Wij kijken naar de doelstellingen en behoefte van de organisatie. In deze workshop zoomen wij in op de huidige missie, visie en kernwaarden. Dit doen we aan de hand van verschillende werkvormen en op opdrachten tijdens de sessie. We krijgen toelichting over hoe de organisatie werkt en wat het MT ziet als huidige onderscheidende kenmerken richting talent.

2. Interviews

We interviewen 8 medewerkers om een goed beeld te krijgen van de doelgroep maar ook van de employee experience. De highlights nemen wij mee als input voor het ontwikkelen van de candidate journey en persona’s. In sommige gevallen sturen we ook een enquête naar de gehele organisatie.

3. Strategie & Propositie

We evalueren de belangrijkste waarden in een employee value propostion. We formuleren een onderscheidende en duurzame propositie en belofte aan talent. We presenteren en toetsen deze in een sessie aan het MT en de geïnterviewde medewerkers.

4. Communicatie & Concept

We maken het employer brand visueel door middel van beeld. We schrijven een employer brand story. We geven advies over de volgende stappen in het proces.
Daarnaast geven wij intern ook trainingen op het gebied van social media en communicatie.

5. Coaching

Daarnaast krijgt u de 1e 6 maanden elke 2 weken online coaching om ervoor te zorgen dat concepten uitgewerkt en uitgedragen worden en om te monitoren hoe de campagnes ontvangen worden door de doelgroep en waar ruimte zit voor verbetering en groei.

Wij laten onze klanten volwassen achter. Door onze pragmatische aanpak en online coaching zorgen wij ervoor dat onze klanten ook op lange termijn zelfstandig aan de slag kunnen met hun employer brand en het uitstralen van hun verhaal op de arbeidsmarkt.

Employer Branding is een waardevolle tool, welke ervoor kan zorgen dat de beste kandidaten worden aangetrokken.

contact