Commissioning Engineer

Als International Commissioning Engineer is het jouw uitdaging om nieuwe Autonomous Guided Vehicle (AGV)-systemen te installeren en in bedrijf te stellen in zowel onze productiefaciliteiten als onze klanten-/leverancierslocaties wereldwijd. Dit omvat het verkrijgen van kennis van het productontwerp en de productie van het projectteam. Je bent een sleutelfactor bij het testen van de voertuigen en het voorbereiden van werkzaamheden voordat je naar de klant gaat, het installeren van de complete systemen, het installeren/updaten van de software, het in bedrijf stellen van de voertuigen en ervoor zorgen dat de complete systemen bij de klant werken naar tevredenheid van alle belanghebbenden. Ten slotte rond je je werk af door de klant te trainen en de operationele systemen over te dragen aan zijn eindgebruikers. 

Naar wie zijn we op zoek?

We zoeken een commissioning engineer die de uitdaging graag aangaat om andere benodigde services te ondersteunen, zoals het onderhouden van onze operationele install base. Je past je elektrische, mechanische en softwarevaardigheden toe om overal te zoeken naar de oorzaak van problemen en vervolgens oplossingen voor de problemen te ontwikkelen en te implementeren. Af en toe kan je gevraagd worden om de Hotline Helpdesk van Oceaneering te ondersteunen om onze klanten te helpen via de remote services. 

Essentiële taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van engineering- en technische werkzaamheden onder leiding van de Projectmanager op projectlocaties, zoals softwareconfiguratie, hardware kalibratie, loganalyse, storingsdiagnose door middel van test & trial om het systeem en de apparatuur in bedrijf te stellen; 
 • Ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met de Project Manager en Site Manager de benodigde plannen voor de implementatie, integratie, verificatie en validatie van het AGV Systeem; 
 • Fungeren als aanspreekpunt op de aan u toegewezen projectlocaties voor alle engineering- en technische activiteiten; 
 • Verzamel, analyseer en vat bedrijfs- en technische gegevens samen om systemen te configureren en in bedrijf te stellen om te voldoen aan de ontwerpparameters zoals vermeld in de documentatie met systeemvereisten; 
 • Observeer en bestudeer het functioneren van apparatuur, systeembedrijfsmodi en systeemprestatieresultaten om te anticiperen op operationele problemen en het systeem voor te bereiden op de definitieve acceptatietest; 
 • Beoordelen van vereisten, schema’s en technische documentatie met betrekking tot het product voor het oplossen van technische problemen en storingen van het systeem op projectlocaties; 
 • Het oplossen van technische problemen vergemakkelijken en ondersteunen door onsite assistentie te verlenen aan onsite of remote Subject Matter Experts uit verschillende technische disciplines; 
 • Ondersteun de projectmanager en engineeringteams met engineeringrapporten met betrekking tot de gedetailleerde staat en technische voortgang van de systeemoplevering; 
 • Contact onderhouden met de systeemingenieurs om technische of technische conflicten op te lossen die zich voordoen tijdens de inbedrijfstelling op projectlocaties met hoofdoorzaken die terug te voeren zijn op het systeem- of productontwerp; 
 • Reizen naar projectlocaties volgens repetitieve schema’s of (soms) op korte termijn voor het oplossen van technische problemen en tekortkomingen; 
 • Advies en begeleiding geven aan technisch personeel dat door de klant is aangewezen voor het leveren van ondersteuning en training; 
 • Zelfstandig uitvoeren van reparaties, onderhoud, storing zoeken en overige diensten verlenen aan onze AGV-systemen en zo nodig assisteren bij installatie- of montagewerkzaamheden; 
 • Verbeteracties naar aanleiding van audits, inspecties, defectmeldingen, incidentonderzoeken etc. signaleren en naar voren brengen en implementeren. 

Aanvullende taken

 • Ondersteun de ontwikkeling en productie van nieuwe producten met kennis die is opgedaan op de projectlocatie; 
 • Bijdragen aan het verbeteren van nieuwe AGV-systemen, apparatuur en producten in ontwikkeling; 
 • Ondersteuning van algemene engineering en technische activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van apparatuur en productdocumentatie; 
 • Coördineren, plannen, organiseren, leiden en controleren van inbedrijfstellingsactiviteiten onder leiding van de projectmanager om de reikwijdte van het werk te implementeren en te leveren zoals vermeld in het contract. 

Kwalificaties voor deze functie

VERPLICHT

 • MBO/niveau 4 (Junior College) of HBO (Bachelor Engineering) diploma Mechanisch, Elektrisch of Elektronisch met achtergrond in het voorgaande; 
 • Minimaal 2-3 jaar allround ervaring in service- of onderhoudstechniek of vergelijkbaar, bij voorkeur in het onderhouden van mechatronische systemen binnen productieomgevingen; 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen of uitvoeren van verificatie- en validatieplannen; 
 • Vaardige schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels is essentieel; 
 • Eerdere ervaring met softwaretools voor configuratie, diagnose en gebruik van PLC’s, controllers, actuatoren, sensoren en embedded software-apparaten; 
 • Beschikbaarheid om voornamelijk (50% van de tijd of meer) te werken op projectlocaties van klanten/leveranciers (voornamelijk reizen binnen de EU vereist); 
 • Bezit van een EU-rijbewijs. 

GEWENST

 • Een eerder afgeronde beroepsopleiding tot monteur elektrotechniek of mechatronica is een grote pré;
 • Vaardig met op Linux gebaseerde scripting en omgevingen;
 • Ervaring met integratie van software en hardware in een automatiseringsomgeving;
 • Ervaring met requirements management met behulp van RDM-software;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie, om informatie effectief te verzamelen en te communiceren;
 • Eerdere werkervaring als teamleider in het organiseren, coördineren en begeleiden van werkzaamheden;
 • Kennis van Microsoft 365 Suite;
 • Voldoende schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en/of Duits strekt tot aanbeveling.

Commissioning Engineer

Als International Commissioning Engineer is het jouw uitdaging om nieuwe Autonomous Guided Vehicle (AGV)-systemen te installeren en in bedrijf te stellen in zowel onze productiefaciliteiten als onze klanten-/leverancierslocaties wereldwijd. Dit omvat het verkrijgen van kennis van het productontwerp en de productie van het projectteam. Je bent een sleutelfactor bij het testen van de voertuigen en het voorbereiden van werkzaamheden voordat je naar de klant gaat, het installeren van de complete systemen, het installeren/updaten van de software, het in bedrijf stellen van de voertuigen en ervoor zorgen dat de complete systemen bij de klant werken naar tevredenheid van alle belanghebbenden. Ten slotte rond je je werk af door de klant te trainen en de operationele systemen over te dragen aan zijn eindgebruikers. 

Naar wie zijn we op zoek?

We zoeken een commissioning engineer die de uitdaging graag aangaat om andere benodigde services te ondersteunen, zoals het onderhouden van onze operationele install base. Je past je elektrische, mechanische en softwarevaardigheden toe om overal te zoeken naar de oorzaak van problemen en vervolgens oplossingen voor de problemen te ontwikkelen en te implementeren. Af en toe kan je gevraagd worden om de Hotline Helpdesk van Oceaneering te ondersteunen om onze klanten te helpen via de remote services. 

Essentiële taken en verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van engineering- en technische werkzaamheden onder leiding van de Projectmanager op projectlocaties, zoals softwareconfiguratie, hardware kalibratie, loganalyse, storingsdiagnose door middel van test & trial om het systeem en de apparatuur in bedrijf te stellen; 
 • Ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met de Project Manager en Site Manager de benodigde plannen voor de implementatie, integratie, verificatie en validatie van het AGV Systeem; 
 • Fungeren als aanspreekpunt op de aan u toegewezen projectlocaties voor alle engineering- en technische activiteiten; 
 • Verzamel, analyseer en vat bedrijfs- en technische gegevens samen om systemen te configureren en in bedrijf te stellen om te voldoen aan de ontwerpparameters zoals vermeld in de documentatie met systeemvereisten; 
 • Observeer en bestudeer het functioneren van apparatuur, systeembedrijfsmodi en systeemprestatieresultaten om te anticiperen op operationele problemen en het systeem voor te bereiden op de definitieve acceptatietest; 
 • Beoordelen van vereisten, schema’s en technische documentatie met betrekking tot het product voor het oplossen van technische problemen en storingen van het systeem op projectlocaties; 
 • Het oplossen van technische problemen vergemakkelijken en ondersteunen door onsite assistentie te verlenen aan onsite of remote Subject Matter Experts uit verschillende technische disciplines; 
 • Ondersteun de projectmanager en engineeringteams met engineeringrapporten met betrekking tot de gedetailleerde staat en technische voortgang van de systeemoplevering; 
 • Contact onderhouden met de systeemingenieurs om technische of technische conflicten op te lossen die zich voordoen tijdens de inbedrijfstelling op projectlocaties met hoofdoorzaken die terug te voeren zijn op het systeem- of productontwerp; 
 • Reizen naar projectlocaties volgens repetitieve schema’s of (soms) op korte termijn voor het oplossen van technische problemen en tekortkomingen; 
 • Advies en begeleiding geven aan technisch personeel dat door de klant is aangewezen voor het leveren van ondersteuning en training; 
 • Zelfstandig uitvoeren van reparaties, onderhoud, storing zoeken en overige diensten verlenen aan onze AGV-systemen en zo nodig assisteren bij installatie- of montagewerkzaamheden; 
 • Verbeteracties naar aanleiding van audits, inspecties, defectmeldingen, incidentonderzoeken etc. signaleren en naar voren brengen en implementeren. 

Aanvullende taken

 • Ondersteun de ontwikkeling en productie van nieuwe producten met kennis die is opgedaan op de projectlocatie; 
 • Bijdragen aan het verbeteren van nieuwe AGV-systemen, apparatuur en producten in ontwikkeling; 
 • Ondersteuning van algemene engineering en technische activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van apparatuur en productdocumentatie; 
 • Coördineren, plannen, organiseren, leiden en controleren van inbedrijfstellingsactiviteiten onder leiding van de projectmanager om de reikwijdte van het werk te implementeren en te leveren zoals vermeld in het contract. 

Kwalificaties voor deze functie

VERPLICHT

 • MBO/niveau 4 (Junior College) of HBO (Bachelor Engineering) diploma Mechanisch, Elektrisch of Elektronisch met achtergrond in het voorgaande; 
 • Minimaal 2-3 jaar allround ervaring in service- of onderhoudstechniek of vergelijkbaar, bij voorkeur in het onderhouden van mechatronische systemen binnen productieomgevingen; 
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen of uitvoeren van verificatie- en validatieplannen; 
 • Vaardige schriftelijke en mondelinge communicatie in het Engels is essentieel; 
 • Eerdere ervaring met softwaretools voor configuratie, diagnose en gebruik van PLC’s, controllers, actuatoren, sensoren en embedded software-apparaten; 
 • Beschikbaarheid om voornamelijk (50% van de tijd of meer) te werken op projectlocaties van klanten/leveranciers (voornamelijk reizen binnen de EU vereist); 
 • Bezit van een EU-rijbewijs. 

GEWENST

 • Een eerder afgeronde beroepsopleiding tot monteur elektrotechniek of mechatronica is een grote pré;
 • Vaardig met op Linux gebaseerde scripting en omgevingen;
 • Ervaring met integratie van software en hardware in een automatiseringsomgeving;
 • Ervaring met requirements management met behulp van RDM-software;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie, om informatie effectief te verzamelen en te communiceren;
 • Eerdere werkervaring als teamleider in het organiseren, coördineren en begeleiden van werkzaamheden;
 • Kennis van Microsoft 365 Suite;
 • Voldoende schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en/of Duits strekt tot aanbeveling.

Over de organisatie

Oceaneering AGV Systems ontwikkelt, produceert en onderhoudt innovatieve, efficiënte logistieke totaaloplossingen met het gebruik van automatisch bestuurde voertuigen (AGV’s). Door innovatieve toepassing van onze in de praktijk bewezen hardware en software, kunnen onze klanten profiteren van het gebruik van onze AGV-systemen in bedrijf kritische operaties, die strategische waarde op lange termijn bieden. We zijn gevestigd in Houston, Texas, maar hebben hoofdkantoren in verschillende landen en steden. Voor deze functie zal je gevestigd zijn in Utrecht, Nederland. 

Over de organisatie

Oceaneering AGV Systems ontwikkelt, produceert en onderhoudt innovatieve, efficiënte logistieke totaaloplossingen met het gebruik van automatisch bestuurde voertuigen (AGV’s). Door innovatieve toepassing van onze in de praktijk bewezen hardware en software, kunnen onze klanten profiteren van het gebruik van onze AGV-systemen in bedrijf kritische operaties, die strategische waarde op lange termijn bieden. We zijn gevestigd in Houston, Texas, maar hebben hoofdkantoren in verschillende landen en steden. Voor deze functie zal je gevestigd zijn in Utrecht, Nederland. 

Over groei-IT

Groei-IT is een werving en selectiebureau 2.0. Wij begeleiden jou in jouw carrière. We vinden het belangrijk dat jij in een omgeving werkt waar jij in jouw kracht staat. Daarnaast is het belangrijk dat jij acteert vanuit jouw why. Jouw why is immers jouw kracht. Als je goed in je vel zit en vol energie je werk doet dan ben je niet alleen een talentvolle medewerker, jij wordt ook een gelukkig mens. Omdat wij het belangrijk vinden dat je op de juiste plek terecht komt vragen wij in de gesprekken goed door. We zijn erg benieuwd naar jouw drijfveren, ambities, angsten en motivaties. Ook staan wij stil bij jouw toekomstplannen. Jouw groei staat bij ons centraal.

Solliciteren?

Error: Contact form not found.