Vrouwen in de IT! Zijn jullie er?

Een paar weken geleden kwam er een rapport uit, een samenvatting hiervan werd gepubliceerd op ad.nl

De boodschap is duidelijk, steeds meer vrouwen verlaten de IT.

Zij voelen zich niet thuis in de wondere wereld van IT. Dat is dieptriest want binnen de IT wereld zijn wij vrouwen al minimaal vertegenwoordigd en juist hard nodig. En nu blijkt dat het handje vol vrouwen wat er is ook nog eens in raptempo deze wereld verlaat. Zo ontzettende JAMMER! Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een inclusieve werkomgeving te creëren.

Innovatie, verandering en transformatie vraagt juist om vrouwelijke waarden. Als wij in de IT wereld succesvol willen worden dan hebben we juist een gezonde balans nodig; vrouwen en mannen. 1 + 1 is in dit geval 3. Balans is belangrijk.

Wij willen werkgevers en mannelijke collega’s een aantal tips geven over hoe je vrouwen kan vinden en binden. Het is belangrijk dat jij een visie hebt op dit vlak. Überhaupt een visie hebt op het onderwerp diversiteit en inclusiviteit. Niet omdat het een zogenaamde ‘hype” is, maar omdat het pure noodzaak is wil je anno 2021 succesvol zijn.

Haten vrouwen de IT? Nee! Ze hebben een studie gevolgd in deze richting, of al ervaring op gedaan maar toch nemen zij afscheid. Waarom? Zij voelen zich niet thuis. En het is jouw taak, of nee jouw VERANTWOORDELIJKHEID om jouw medewerkers (mannen, vrouwen, genderneutraal) een plek te bieden waar zij zich gewaardeerd voelen. Inclusiviteit is meer dan alleen onderdeel zijn van de organisatie. Je moet jezelf veilig en verbonden voelen. Een plek waar je kunt zeggen wat je wil zeggen en kritisch kunt zijn naar collega’s en management zonder het gevoel te krijgen benadeeld te kunnen worden. Een plek waar jij omarmt wordt zoals je bent.

1# Ontwikkel een visie op diversiteit en inclusiviteit

Het begint natuurlijk met een visie rondom dit thema. Op het moment dat je een duidelijke visie hebt over hoe je omgaat met diversiteit op de werkvloer kan je jouw employee journey onder de loep nemen en concreet maken welke strategie jij gaat hanteren om dit thema goed geintegreerd te krijgen binnen de organisatie. Het begint bij meer bewustwording en inzicht verschaffen in eigen onbewuste vooroordelen en blinde vlekken. Daarnaast is het belangrijk dat jij jouw medewerkers handvatten geeft zodat zij effectieve gesprekken kunnen voeren met divers talent. Ook zal je moeten kijken welke essentiële vaardigheden getraind moeten worden. Vaardigheden die een bijdrage hebben op dit thema.

2# De ene vrouw is de anderen vrouw niet

Scheer vrouwen niet over 1 kam. De ene vrouw is de ander vrouw niet. Vaak worden op de werkvloer onbewust of bewust grapjes gemaakt over vrouwen. De ” typische vrouwen” grapjes. Het gaat dan ineens over ” jullie” ondanks dat men zich alleen op jou richt in de conversatie. Alsof jij als vrouw alle vrouwen vertegenwoordigd. ” dat vinden jullie vrouwen toch fijn?” of ” waarom zijn jullie vrouwen altijd zo …”. Spreek ons aan als individu en niet als vertegenwoordiger van een groep. We vertegenwoordigen slechts onszelf.

Vrouwen zitten niet alleen op de ” softskills”

3# Vrouwen zitten niet alleen op de ” softskills”

Er wordt al heel snel gedacht dat vrouwen alleen op de softskills erg goed zijn. De zogenaamde zachte kant. Er zijn genoeg vrouwen die zich juist richten op de hardskills en liever programmeren of technische concepten bedenken in plaats van bezig zijn met een analyse of implementatie. Hier geldt nogmaals; de ene vrouw is de anderen vrouw niet. Wees je ervan bewust dat er ook genoeg vrouwen zijn die zich juist willen verdiepen in de techniek. Kies niet voor jouw vrouwelijke collega wat jij denkt dat het beste voor haar is maar vraag naar haar ambities en toekomstplannen, en kijk hoe jij dit kan faciliteren.

4# Discussies voeren of alternatieven voorstellen maken een vrouw geen bitch

Achhh, deze is zo typisch. Zit je in een felle discussie met mannelijke collega’s wordt je ineens bestempeld als bitch omdat je opkomt voor je mening of visie. Voor mannen die opkomen voor hun standpunt , hebben we respect. We noemen een man geen bitch maar eerder een leider. Een zakelijke dialoog gaat over de inhoud. Het labeltje bitch mag je echt even uit deze context halen. Ook vrouwen hebben het recht om scherp en kritisch te zijn dit maakt ze geen bitch maar slechts een professional met een visie 😉

5# Je grapjes zijn niet altijd grappig!
” Ga jij eens koffie halen of kan je dat even opruimen” een grapje die mannen graag maken richting vrouwen. Ha ha. Zo niet grappig. In elk grapje zit een kern van de waarheid. Ergens heb jij nog de overtuiging dat vrouwen dienstbaar moeten zijn en dus vooral goed zijn in faciliteren. Zulke grapjes zeggen iets over hoe jij naar vrouwen kijkt en hoe jij ze ziet in professionele context. Betrap jij jezelf op dit soort grapjes? Onderzoek je overtuigingen en pas deze aan. De kunst is om je medemens als gelijkwaardig te zijn. Daar begint diversiteit ook; bij gelijkwaardigheid.

Wij zijn groei-IT. Wij helpen bedrijven met het vinden en binden van talent.
Recruitment is ons vakgebied.
Lukt het jou om het juiste talent aan tafel te krijgen?