Hoe ga je om met een racist op de werkvloer?

Hoe ga je om met een racist op de werkvloer?

 

Mounia Houari is eigenaar van groei-IT. Regelmatig deelt zij  blogs of vlogs vanuit haar visie.

Wie had gedacht dat wij het hier in 2020 nog over zouden hebben, maar helaas is dit de realiteit. Als werkgever zou je kunnen denken dat dit onderwerp wel belangrijk is maar niet een onderwerp is om te bespreken met jouw medewerkers. Toch is dat wel zo.  Zeker als je medewerkers met bepaalde opvattingen en overtuigingen in een management functie plaatst of in het recruitmentproces.

Jij bent als werkgever immers verantwoordelijk voor een veilige, inclusieve werkcultuur. Het moet leven in de top van de organisatie. Geen woorden maar daden.

Als deze medewerkers bewust of onbewust andere ideeën hebben over bijvoorbeeld geloof of rassen dan is het wel belangrijk om daar wat mee te doen. Ze horen mensen niet af te wijzen op basis van persoonlijke voorkeuren of opvattingen. Zij horen naar individuen te kijken, als individu.  Wellicht is men zich niet bewust van zijn of haar eigen gedachten en overtuigingen.

Wij kunnen de wereld niet verbeteren, maar wij kunnen wel bij onszelf, en onze medewerkers nagaan of deze overtuigingen er zijn. En als deze er inderdaad zijn, kunnen wij de overtuigingen bespreekbaar maken en hopelijk ook veranderen. Wij kunnen hun leren om vanuit een ander perspectief naar mensen te kijken. En als zij daar niet voor openstaan dan moet je je afvragen of je zo iemand op een cruciale positie wil hebben. Überhaupt of je zo iemand indienst wil hebben.

Wat is eigenlijk Racisme? Wikipedia omschrijft het als volgt:

Racisme is de opvatting dat er rassen te onderscheiden zijn met daaraan gerelateerde verschillen in karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens waarbij het eigen ras superieur zou zijn aan andere.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand racist is. Een aantal redenen:

 • Men heeft een keer een negatieve ervaring gehad met iemand en koppelt dat aan het geloof of de kleur die iemand heeft
 • Men kan het van huis uit meegekregen hebben (in de opvoeding)
 • Men staat ver af van deze groepen en kent niemand in zijn of haar directe kring en vormt daarom onterecht een beeld van een ander gebaseerd op  het internet of tv.

Het is natuurlijk niet OK om deze opvattingen te hebben maar het is helaas wel de realiteit.

We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen onszelf wel veranderen. En onze gedachten bijstellen. Maar dan moeten wij wel durven toegeven dat wij zo zijn, dat jij zo bent.

3 voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt als Recruiter:

 • Een Hiring Manager die bij het zien van de naam ” Mohammed” op het cv tegen mij zei ”wel extra opletten heh, ik heb geen goede ervaring met gasten die zo heten”. Mijn mond viel open. Ik gaf toen aan dat ik dezelfde achtergrond heb als Mohammed, en de Hiring Manager werd knalrood. ” Ben jij Marokkaans?” ” Waarom ben jij dan zo anders?”. Ik wist niet zo goed welke houding ik moest aannemen. Anders dan wie? We zijn toch allemaal anders? Ik zie mensen zelf als unieke wezens / individuen. We zijn gelijkwaardig, maar anders.
 • ” Zo sinds wij jou als Recruiter hebben, hebben we wel veel bruintjes als collega’s” een reactie van een collega die dronken op een feest mij kwam vragen waarom de organisatie zo divers was geworden.
 • In het Westland zeggen wij altijd ” je kan elk volk aannemen, behalve Marokkanen die hoeven wij niet”. Zei de hiring manager nadat een collega in haar proeftijd ontslag had genomen.

Ik dacht dat proeftijd iets wederzijds is. Een medewerker heeft toch ook het recht om ontslag te nemen? Waarom wordt haar ontslag gekoppeld aan haar afkomst? Wat heeft dat met elkaar te maken?

Misschien lees je dit, en vraag je jezelf af of dit echt is. Ik kan je vertellen dat elk woord klopt. Dit zijn letterlijk de woorden die zijn gebruikt door deze verschillende individuen. Deze individuen waren zowel mannen als vrouwen. Ze kwamen allemaal uit een omgeving waar er weinig diversiteit was. Opgegroeid in buurten met soortgenoten en een studie gevolgd met soortgenoten. Deze arme mensen hebben maar een klein stukje van de wereld gezien. Maar dit waren wel mensen die rollen vervulde op cruciale posities. En daarom is het belangrijk dat jij als werkgever aan de slag gaat met dit thema. Dit mag en kan niet gebeuren!

Jij bent als werkgever immers verantwoordelijk voor een veilige, inclusieve werkcultuur. Het moet leven in de top van de organisatie. Geen woorden maar daden.

Wat kan jij als werkgever doen?

 • Laat jouw medewerkers een vooroordelen test doen:
  In de vooroordelentest ontdek je of je zelf onbewuste vooroordelen hebt. Je krijgt bijvoorbeeld verschillende foto’s van mensen en verschillende woorden te zien. Je deelt deze in groepen in. Op basis daarvan doet de test een uitspraak over jouw onbewuste vooroordelen.
 • Zorg voor een vertrouwenspersoon:
  Je kunt ook een interne of externe vertrouwenspersoon inzetten. Hiermee zorg je voor een duidelijk aanspreekpunt in geval van discriminatie.
 • Doe een diversiteit deepdive
  Neem jouw medewerkers mee naar buiten, laat ze in gesprek gaan met verschillende groepen mensen. Mensen die heel ver afstaan van jouw medewerkers. Door ze te verbinden met andere mensen leren ze andere beter kennen.
 • Maak een gedragscode
  Leg in een gedragscode vast welke regels er gelden in je bedrijf op het gebied van discriminatie. Verspreid de code onder je personeel, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
 • Praat er gewoon over
  Doe er niet ingewikkeld over. Het is wellicht een gevoelig onderwerp, maar doe er niet moeilijk over. Praat erover. Maak het bespreekbaar.

Ik wil je vragen om dit onderwerp serieus te nemen. Ga aan de slag. Je kan de wereld misschien niet veranderen maar je kan wel aan de slag met bovenstaande zaken. En er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kan doen. Maar het allerbelangrijkste nu is dat je begint.